Firma a open source hardware

Pokud se podíváme například na Apple, který si vše kolem svých produktů bedlivě střeží a navíc má uzavřený systém, napadne nás, zda vůbec mohou fungovat firmy, které nabízí své produkty jako open source. Mohou, příkladem je například Arduino. Musí ale zvolit vhodný obchodní model.

Osm základních modelů:

1) Prodej vlastních výrobků

Nejběžnější model, který využívá například výše zmíněné Arduino, ale také SparkFun nebo Adafruit. Firmy musí přicházet stále s novými nápady. Výrobky prodávají jak kompletní, tak jako stavebnici nebo jednotlivé díly, např. jen desku plošných spojů.

Adafruit matice LED

2) Prodej cizích výrobků

Řada firem začne tak, že nejdříve prodává cizí výrobky a teprve později začne nabízet také své vlastní. Příkladem může být například MakerShed, u něhož jsou jeho výrobky pouze doplňkem v celkové nabídce.

3) Spolupráce s tvůrci

Firma pomůže tvůrcům výrobku jak při vývoji, tak hlavně ve výrobě, marketingu a prodeji. Například Inventables pomohl uvést na trh stavebnici CNC frézky Shapeoko.

4) Prodej služeb

Firma nabízí některé své činnosti jako službu pro ostatní firmy. Může jít o výrobu, certifikaci výrobků, distribuci apod. Příkladem může být Seeed Studio, vyrábějící vlastní vývojové kity.

5) Poradenská činnost

Jiným firmám prodáváte své zkušenosti získané s vlastními výrobky. Můžete pořádat konference, školení apod. Tento model je populární hlavně u softwarových firem.

6) Pořádání workshopů

Nabídnete lidem účast na workshopech, kde si pod vedením instruktorů sestaví výrobek. Workshopy mohou být placené nebo zdarma, kdy účastník si jen od vás koupí díly pro stavbu.

workshop

7) Dary

Postavit životaschopnost firmy jenom na darech je asi nemožné, ale můžete požádat komunitu svých příznivců o dotaci pro vaši činnost.

8) Součást jiné společnosti

Firma může vzniknout v rámci jiné větší, například BeagleBoard se zrodila v Texas Instruments. Další možností je těsná spolupráce s velkou firmou, která zajistí ty nejdůležitější činnosti.

Kombinace příjmů

Většina dobře fungujících open source firem nestaví jen na jednom zdroji příjmů, ale získává je z více výše popsaných zdrojů. Jako příklad uvedu Adafruit, který prodává vlastní výrobky (1) i cizí (2) a také spolupracuje s tvůrci (3).

Více informací a odkazy na další zdroje informací najdete v Making Society.

Štítky:

Leave a Reply