Od tranzistora k integrovanému obvodu

Primárnym zmyslom tejto knihy je však poukázať na osudy mikroelektroniky v Československu a na Slovensku, pretože táto téma u nás, na rozdiel od Česka, nebola zatiaľ dostatočne spracovaná. Ujali sa jej autori z bývalého priemyselného vývoja, z prostredia SAV a Slovenskej technickej univerzity.

Kniha sa venuje vzniku a rozvoju elektroniky a neskôr mikroelektroniky a nanoelektroniky na Slovensku od jej založenia  v roku 1960 až do súčasnosti. Je potešiteľné, že Československo patrilo k popredným štátom sveta od začiatkov rozvoja polovodičovej fyziky a technológie. V nasledujúcich rokoch však silné embargo na špičkové technológie uvedený rozvoj pribrzdilo. Napriek tomu existujú kolektívy na UEF FEI STU a EU SAV, ktoré sú schopné zapojiť sa do riešenia výskumných úloh v rámci H2020 a ďalších programov EU.

Knihu vydala v roku 2018 VEDA, vydavateľstvo SAV.

Knihu najdete nejvýhodněji na Heureka.cz.

Leave a Reply