Učební pomůcka Unitest 4S

Na konci 80. let byla vytvořena učební pomůcka Unitest, někde označována jako Unitest 4S. Vyráběl ji Elektromont Brno, k. p. a byla určena pro základní a střední školy a pro zájmové kroužky.

Unitest 4S

Do základních škol byla dodávána včetně metodické příručky, určené pro 8. ročník, předmět matematicko-fyzikální praktika.

Nejdůležitější částí Unitestu je kontaktní propojovací pole, na kterém se sestavují obvody. Pro usnadnění pokusů jsou součástí zařízení zkratuvzdorně řešené stabilizátory napětí ±5 V a ±12 V, generátor kmitočtu s děliči dvěma, čtyřmi, osmi a šestnácti, 4 přepínače a 4 indikační LED diody. V zahraničí bývá takovéto zařízení označováno jako Electronic Trainer.

Unitest 4S

Pro napájení Unitestu je třeba použít symetrický zdroj napětí 16 až 24 V. Indikační LED diody mohou pracovat až do napětí 12 V. Generátor kmitočtu má obdélníkový průběh cca 20 Hz se střídou 1:1 a lze jej zatížit maximálně deseti vstupy TTL obvodů.

Unitest 4S

Unitest je dodáván v kufříku spolu s propojovacími vodiči a sadou elektronických součástek:

  • žárovka,
  • mikrofonní vložka,
  • rezistory,
  • reostaty,
  • kondenzátory,
  • diody,
  • tranzistory,
  • IO operační zesilovač MAA741,
  • IO MH7400 a MH7474.

Rozměry samotného Unitestu jsou 250 x 205 x 56 mm a hmotnost cca 0,9 kg.

Metodickou příručku pro ZŠ si zde můžete stáhnout (jpg obrázky v zip).

Více fotografií na mém Pinterestu.

Leave a Reply