Stavebnice generátoru funkcí FG085

Výrobcem této stavebnice je společnost JYE TECH, dobře známá svými stavebnicemi osciloskopů. Tentokrát sice přístroj nemá kompletní krabičku, ale díky přednímu a zadnímu panelu jde i tak o v praxi použitelné zařízení. Pokud byste si krabičku ale hodně přáli, tak zde je tip.

Stavebnice generátoru FG085

Stavebnice je dodávána tak, že na desce plošných spojů jsou již připájeny všechny součástky pro povrchovou montáž a oba mikrokontroléry Atmel naprogramovány. ATmega168PA slouží jako hlavní mikrokontrolér přístroje, zatímco ATmega48PA je určen pro přímou digitální syntézu (DDS).

Osadit zbývající součástky podle anglického návodu s obrázky by již neměl být problém ani pro starší děti. Podrobný manuál k přístroji a další dokumenty včetně schéma zapojení jsou na stránce výrobku.

Stavebnice generátoru FG085

Hlavní funkce a parametry

Generátor pracuje ve čtyřech módech:

1) Pevná frekvence (Continuous Waveforms mode, zkratka CW)
2) Rozmítaný (Frequency Sweeping mode, zkratka Sweep)
3) Servo Position mode
4) Servo Run mode

V menu generátoru (módy CW nebo Sweep) lze volit sinusový, obdélníkový, trojúhelníkový, pilovitý, a schodovitý průběh signálu. Kromě frekvence (sinus 0 až 200 kHz, ostatní 0 až 10 kHz, krok 1 Hz) lze nastavit amplitudu 0 až 10 V po 100 mV a offset stejnosměrného napětí -5 až 5 V po 40 mV. Parametry lze nastavit jak tlačítky, tak rotačním enkodérem.

Uživatel si může nadefinovat i libovolný vlastní průběh. Dělá se to jednoduše úpravou vzorového CSV souboru v tabulkovém editoru, tedy např. v Excelu. Pro připojení k PC slouží USB konektor.

Střída obdélníkového signálu je nastavitelná v rozsahu 0 až 100 % po 1 %.

Ve Sweep módu lze snadno nastavit parametry rozmítání, tj. počáteční a koncovou frekvenci (0 až 999999 Hz*), čas rozmítání (1 až 999999 ms) a časový krok (1 až 65535 ms).

Generátor může být spouštěn externím signálem s TTL úrovní. Zpoždění výstupního signálu za spouštěcím je menší než 5 µs.

V módu Servo Position může uživatel pro řídící signál serva nastavit šířku impulzu, amplitudu a periodu.

V módu Servo Run je generován signál s proměnnou šířkou impulzu. Parametry změn lze nastavit.

Výstupní konektor BNC, impedance 50 Ω.

Závěrem

Napájecí zdroj není součástí balení stavebnice a kladný pól musí být na středu. Napájecí napětí je 14 až 16 Vss a proudový odběr méně než 150 mA. Zdroj se doporučuje alespoň 200 mA.

* Přestože generátor umožní nastavit i vyšší než v úvodu uvedené frekvence, není to vhodné, neboť pak dojde k významnému zkreslení signálu.

Výhodně lze stavebnici koupit např. zde. Aktuálně (28.9.2017) lze navíc uplatnit 8 % slevu (řádek Coupon pod cenou) z běžné ceny.

Leave a Reply