Zaměstnavatelé doporučují SPŠ Panskou

Přední zaměstnavatelé z Prahy a Středočeského kraje vybrali v hlasování nejlepší střední školy v obou regionech.

Třetí výroční HR SUMMIT Klubu zaměstnavatelů, tentokrát v prostorách České televize, se stal v úterý 11. listopadu důstojným místem pro vyhlášení výsledků prvního ročníku soutěže DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI.

Pořadí ovlivňují samy firmy za použití koeficientu odvozeného od počtu zaměstnanců a ocenění je tak pečetí kvality s potvrzením od významných zaměstnavatelů, že absolventům těchto škol nabídnou zaměstnání s větší pravděpodobností. Na hodnocení se v obou regionech podílela většina předních firem v čele se společnostmi jako Generali PPF Holding, Valeo, O2, ŠKODA AUTO, či hostitelská Česká televize.

Střední školy jsou vyhlašovány na úrovni krajů, fakulty vysokých škol potom celostátně v rámci ČR. Diskuze mezi nejlépe hodnocenými školami a předními zaměstnavateli se stala dobrou příležitostí k výměně názorů na úroveň spolupráce i pro řadu vzkazů státu a zřizovatelům škol na úrovni kraje ke stále nedokonalému vzdělávacímu systému, což je zároveň jeden z cílů celého projektu.

Pořadí středních škol pro rok 2014 v Středočeském kraji:

  1. ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod, Mladá Boleslav
  2. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Kladno
  3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Pořadí středních škol pro rok 2014 pro hlavní město Praha:

  1. Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Praha
  2. Střední škola elektrotechniky a strojírenství, Praha
  3. Michael – Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, Praha

Více informací na webu www.klubzamestnavatelu.cz.

Leave a Reply