Za měsíc:: Leden 2013

Kupujeme fotoaparát

Fotoaparáty můžeme rozdělit podle záznamového média na klasické kinofilmové a na digitální, které ukládají snímky na paměťovou kartu nebo do své

Elektřina v kostce

Elektřina v kostce shrnuje záměrně už historické poznatky z řady oblastí v oboru elektrotechniky, které jsou účelně uvedené na pokračování se