Před samotným nákupem tiskárny si udělejte přesnou představu o jejím budoucím využití. Konkrétní požadavky na tiskárnu ulehčí její výběr a eliminují