Analogová laboratoř Texas Instruments

Nabídka univerzálních elektronických stavebnic pro pokročilejší elektroniky je slabá a proto bych rád upozornil na stavebnici, která je v prodeji sice již několik let, není cenově nedostupná (cca $150), ale přesto není širší veřejnosti známa.

Celý název této univerzální stavebnice (vývojového kitu) zní Analog System Lab Kit PRO a pro Texas Instruments ji vyrábí srbská společnost MikroElektronika.

Stavebnice je určena hlavně vysokoškolským studentům a setkáme se s ní i na našich vysokých školách, např. na fakultě elektrotechnické ČVUT.

Cílem tvůrců stavebnice je podpořit a zkvalitnit výuku analogových systémů v dnešní digitální době, kdy sice „každé malé dítě umí naprogramovat Arduino, ale neumí spočítat předřadný rezistor pro LED diodu„. Přitom analogové obvody budou stále potřeba a návrh systémů s nimi vyžaduje více znalostí než poupravit kód pro mikrokontrolér.Analog System Lab Kit PRO

Jak je vidět na obrázku, deska je rozdělena na 10 oblastí:

  1. Tři integrované obvody (IO) TL082 obsahují celkem 6 operačních zesilovačů (OZ), přičemž 4 lze zapojit jakkoli (TYPE II, TYPE III) a 2 pouze jako invertující (TYPE I). Pro usnadnění pokusů mají některé OZ připojeny na své vstupy rezistory a kondenzátory.
  2. Tři přesné širokopásmové analogové násobičky MPY634.
  3. Dva 12-bitové paralelní D/A převodníky DAC7821. Vstupní data lze nastavit přepínači a převod spustit tlačítky.
  4. DC-DC měnič TPS40200 s výstupním napětím 3,3 nebo 5 V při vstupním napětí v rozsahu 5,5 až 15 V.
  5. Patice pro bipolární a MOSFET tranzistory.
  6. LDO zdroj 5 V při vstupním napětí v rozsahu 5,5 až 10 V. Řešeno obvodem TPS7250.
  7. Dva odporové trimry, připojené ke zdrojům napětí ±10 V.
  8. Svorkovnice pro připojení napájecího zdroje ±10 V. Indikace LED diodami. Všechny IO na desce mají připojené napájení.
  9. Patice pro dvě diody.
  10. Nepájivé kontaktní pole (breadboard).

V případě nejasností nahlédněte do schematu.

Manuál je koncipován jako semestrální výukový kurz a je v něm podrobně popsáno 14 experimentů.

Pro napájení stavebnice potřebujeme zdroj symetrického napětí ±10 V. Pro některé experimenty je třeba mít k dispozici osciloskop, funkční generátor do 10 MHz a na počítači nainstalovaný  software, který lze stáhnout z webu Texas Instruments.

Stavebnice je dodávána v antistatickém obalu v papírové krabici spolu s diodami, tranzistory, propojovacími vodiči, sešitem pro grafy a schemata a manuálem.

Leave a Reply