Stavebnice světelných efektů z rotujících LED

Pro vytváření atraktivních světelných efektů je využíváno setrvačnosti oka (anglicky POV, tj. persistence of vision), kdy obraz zůstává ještě nějaký čas na sítnici a mozek rychlé střídání stavů vyhodnotí jako pohyb. Tento jev popsal v roce 1824 Peter Mark Roget a využívá se ho ve filmu a televizi.

Stavebnice pracují tak, že na rotujícím rameni jsou opakovaně rozsvěcovány svisle umístěné LED diody. Době svitu každé LED diody odpovídá délka „světelné čáry“. Představme si například, že chceme vykreslit písmeno E (viz obrázek níže). Pak musí první, čtvrtá a osmá LED dioda svítit několikrát déle než ostatní.Světelný efekt z rotujících LED

Při otáčkách ramene alespoň 20/s obraz nebliká a začne-li vykreslování nápisu vždy ve stejné poloze z pohledu pozorovatele, vznikne statický obraz.

Stavebnice světelných efektů z rotujících LED

Pokud jsou LED diody místo na přímce umístěny na křivce (obvykle část kružnice), dosáhneme prostorovějšího efektu.

Stavebnice světelných efektů z rotujících LED

Stavebnic tohoto typu se nabízí celá řada, některé mají další řadu diod i na druhém konci ramene v jiné vzdálenosti od středu. Umožní to pak vytvářet světelné obrazce o dvou poloměrech.

Vzhledem k ceně a solidním recenzím bych doporučil tuto stavebnici, která má jednu sadu 56 LED diod a napájet ji lze z USB portu. Záložní baterie na desce umožňuje udržovat nastavení hodin. Návod a další informace jsou k dispozici v angličtině. Je třeba upozornit, že stavebnice obsahuje SMD součástky a proto je vhodná určitá praxe v pájení a pečlivost. Obtížnost sestavení posuďte z návodu.

Leave a Reply