Systém FOTOM – architektura, funkce a použití Kniha seznamuje s fotogrammetrií a systémem FOTOM 2008, který je vyvíjen na katedře Informatiky FEI VŠB Technická