Systém FOTOM – architektura, funkce a použití

Systém FOTOM – architektura, funkce a použití

Kniha seznamuje s fotogrammetrií a systémem FOTOM 2008, který je vyvíjen na katedře Informatiky FEI VŠB Technická univerzita Ostrava.

Popisuje rozvoj jednosnímkové fotogrammetrie v poslední době a věnována je dostatečná pozornost také vysvětlení metod snímkování a matematických nástrojů, použitých v jednotlivých modulech systému FOTOM. Najdete zde řadu příkladů použití systémů v medicíně, v hornictví a jinde.

Vydal Ben, kupte za nejlepší cenu.

Leave a Reply