Vzdálené experimenty (laboratoře)

Díky dostupnosti internetu a výpočetní techniky se v posledních letech ve světě zvyšuje počet škol všech stupňů, které vyžívají ve výuce, převážně fyziky, vzdáleně prováděné (tzv. vzdálené) experimenty.

Co je vzdálený experiment

Experimenty lze rozdělit z hlediska způsobu realizace do tří základních skupin:

  1. klasické – reálné experimenty, prováděné přímo v laboratořích,
  2. virtuální experimenty – jedná se o softwarové aplikace, které simulují experiment,
  3. vzdálené (vzdáleně ovládané) experimenty – jde o reálné experimenty ovládané přes internet a sledované webkamerou.

Vzdálené experimenty mají oproti klasickým a virtuálním tyto výhody:

  • reálný experiment (reálná data),
  • experiment je připraven (úspora času zúčastněných),
  • snadno „přístupná laboratoř“ (kdykoli a odkudkoli),
  • snadno lze opakovat,
  • nehrozí nebezpečí úrazu,
  • moderní přístup více zaujme studenty,
  • lze využít k samostudiu či domácím úlohám.

Jak to funguje

Experimentální prostředí a webkamera jsou připojeny k serveru. Vzdálený uživatel se přes internet prostřednictvím svého prohlížeče k serveru připojí a ovládá úlohu. Výstupy experimentu může nejen zobrazovat, ale i stahovat do svého počítače a dále zpracovávat. Technické požadavky na internetový prohlížeč (např. povolit Javascript) jsou obvykle na webech vzdálených laboratoří uvedeny.

Vzdálený experiment

U nás je průkopníkem vzdálených laboratoří doc. RNDr. František Lustig, CSc. z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Na jejich webu najdete řadu vzdálených experimentů a dalších informací. Také je zde popsáno Internetové Školní Experimentální Studio iSES pro komplexní realizaci vzdálených experimentů, ale podrobněji je iSES zdokumentován zde.

ISES je sofistikované řešení, ale relativně nákladné. I z tohoto důvodu se pouští na různých školách do vlastních jednodušších řešení. Například na Gymnáziu Jaroslava Vrchlického v Klatovech vyvinul RNDr. Miroslav Panoš Ph.D. vzdálenou laboratoř GymKT. Hardwarově jde o levné řešení za použití experimentální USB desky. Software si vyvíjí vlastní.

Další možné levné řešení popisuje Jakub Jermář (KDF MFF UK). V tomto případě využívá profesionálního software s možností užívání zdarma po dobu 30 dnů.

 

Leave a Reply