Printoo a BITalino – Portugalsko, jak je neznáte

Na letošní hobby výstavě Maker Faire v Římě získala jednu z cen elektronická stavebnice Printoo. Pochází z Portugalska a stojí za ní skupina firem a organizací z univerzitního prostředí. Prodej stavebnice má začít v prosinci 2014 a cena základního setu „Basic“ je 107 dolarů.

Co je Printoo

Printoo je platforma elektronických modulů, obdobná Arduinu, s kterým je kompatibilní a můžete tak využívat k programování Arduino IDE. Printoo moduly jsou ale na rozdíl od Arduina menší, tenké, ohebné a mají velmi malou spotřebu.

Printoo Core modul

Cílem tvůrců bylo vyvinout takové elektronické moduly, které si mohou konstruktéři a kutilové snadno zakomponovat do svých výrobků a prototypů.

Moduly

Základní modul Printoo (viz obrázek výše) obsahuje 8-bitový mikrokontrolér AVR ATMega328. Rozměry modulu jsou 35 x 35 mm, tloušťka menší než 2 mm a hmotnost 4 g.

Další moduly jsou:

 • ovladač displeje (max. 2 znaky),
 • displej (1 znak) s tloušťkou 0,5 mm,
 • držák knoflíkové baterie CR2016/CR2032,
 • senzorový s akcelerometrem, fotočidlem a teploměrem,
 • kapacitní klávesnice (5 tlačítek-plošek),
 • adaptér pro napojení na vodivý tisk,
 • adaptér pro solární článek,
 • solární článek, optimalizovaný pro 5 V s maximem 9 V,
 • adaptér pro 2 baterie,
 • baterie 1,5 V s rozměry 55 x 47 x 0,5 mm a kapacitou 20 mAh,
 • baterie 1,5 V s rozměry 60 x 72 x 0,7 mm a kapacitou 90 mAh,
 • ovladač pro dva ss motory s PWM ovládáním a proudem max. 2 A,
 • pás červených LED diod s tloušťkou 0,35 mm,
 • fotodetektor s 6 diodami pro detekci pohybu.

Když uvážíte ještě ohebnost a malou spotřebu, tak je jasné, že je lze opravdu použít i tam, kde se jiná elektronika použít nedá.

Technologie

Moduly Printoo kombinují klasickou elektroniku s tištěnou (Printed electronics), což je v posledních letech rychle se rozvíjející obor. Pod tištěnou elektroniku se mnohdy zahrnují jak Organická elektronika, Flexibilní tištěná elektronika, tak i „Hybridní elektronika“ jako kombinace klasických součástek s Organickou či Flexibilní tištěnou elektronikou. Také se setkáme s pojmy Flexibilní, Plastová, Polymerová elektronika a dalšími.

Tištěná elektronika

Tištěnou elektroniku (součástku) lze zjednodušeně vysvětlit jako materiál vhodných (nejen elektrických) vlastností nanesený na nosný materiál. V amatérských podmínkách můžeme například na papír vytisknout nebo nakreslit vodivým inkoustem spoje. Profesionálně se ale vyrábějí nanášením různých vrstev baterie, displeje, solární články, polovodiče atd.

Základní rozdíly tištěné elektroniky oproti klasické jsou flexibilita, snadná výroba, nízké výrobní náklady, ale také nižší výkonnost a hustota integrace.

Printoo inspiruje

Technologie použitá ve stavebnici Printoo inspirovala další portugalskou společnost PLUX wireless biosignals, vyrábějící stavebnici BITalino, aby se ji pokusila v tomto duchu přepracovat. Aktuálně sbírá na projekt prostředky a samotný prodej nové BITalino (r)evolution se plánuje na květen 2015.

Co je BITalino – aneb hrajeme si na doktora

Jde o levný nástroj ke sběru a zpracování biometrických dat (viz níže). Je koncipován tak, aby jej mohli využít jak profesionálové při zkoušení prototypů, tak laici či školy pro výuku a zábavu. Aktuálně prodávané stavebnice stojí podle obsažených modulů a příslušenství od cca 80 dolarů. Pro nákup zboží z USA můžete použít službu Shipito.

Biometrická stavebnice BITalino

Nejdůležitější moduly

 • MCU – mikrokontrolér AVR ATMega328P, který převádí analogové signály ze senzorů na digitální,
 • BT – Bluetooth pro bezdrátovou komunikaci,
 • PWR – napájecí, s vestavěným nabíječem baterie přes micro-USB rozhraní,
 • EMG – senzor ke snímání signálů ze svalů a nervů,
 • EDA – senzor Elektrodermální aktivity (v podstatě vodivosti kůže),
 • LUX – senzor osvětlení – fotodioda,
 • ECG – senzor srdeční aktivity (elektrokardiogram, tj. EKG),
 • ACC – senzor změn pohybu – akcelerometr,
 • LED – dioda LED pro signalizaci.

Jako příslušenství jsou v nabídce baterie, kabely, snímací elektrody atd.

Kam s daty

Ke zpracování, uložení a zobrazení dat i v reálném čase slouží OpenSignals software. Jde o snadno ovladatelný program – pro představu se můžete podívat do návodu.

EKG

BITalino ale také nabízí API (rozhraní pro programování aplikací) pro celou řadu platforem (Android, Arduino, C++, Java, …). Na webu najdete celou řadu příkladů, rad i diskuzní fórum.

Pokud vás BITalino oslovilo, nabízí se otázka zda koupit stávající stavebnici nebo čekat na výše zmíněné BITalino (r)evolution.

Leave a Reply