ELO SYS 2014

nahrávám mapu....

Datum a čas
14. 10. 2014 - 17. 10. 2014
00:00

Místo
výstavisko EXPO CENTER a.s., Trenčín
Slovensko

Typ události


20. mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky, energetiky a telekomunikací.  Další informace.

PRIPRAVOVANÝ SPRIEVODNÝ PROGRAM  ELO SYS 201414.10. 2014 

9.00 – 17.00 h      Dni mobilnej robotiky
Miesto konania: pav. č. 1 – poschodie
Odborný garant: FEI STU v Bratislave

10.00 – 11.00 h     Slávnostné otvorenie 
Miesto konania: pav. č. 3 – Programové centrum

13.00 – 16.45 h    Konferencia „Elektrotechnika, informatika a telekomunikácie 2014“
Miesto konania: pav. č. 4 – Protokol
Odborný garant: FEI STU v Bratislave

Nové povinnosti elektrotechnikov po významných zmenách v legislatívnych predpisoch  od rokov 2013 –
                                2014.
Legislatívne pravidlá a nové predpisy pre elektrotechnikov – STN 33 2312: 2013, STN 33 2000-7-718:
                                2014…. 
Odborný garant: Únia slovenských elektrotechnikov

15.10. 2014

9.00 – 17.00 h      Dni mobilnej robotiky
Miesto konania: pav. č. 1 – poschodie
Odborný garant: FEI STU v Bratislave

9.00 – 16.45 h      Konferencia „Elektrotechnika, informatika a telekomunikácie 2014“
Miesto konania: pav. č. 4 – Protokol
Odborný garant: FEI STU v Bratislave

9.30 – 13.00 h      Perspektívy e-mobility V
Stretnutie na platforme elektromobility a e-mobility
Miesto konania: pav. č. 3 – Programové centrum
Odborný garant: FCC Public, Praha

9.30 – 12.00 h      Konferencia o inovatívnej metóde bezvýkopového pokladenia elektrických káblov a ostatných inžinierskych sietí.
                                Pluhovanie elektrických káblov podľa PNE 341050.
Miesto konania: pav. č. 4 – Seminárna miestnosť
Odborný garant: ENSLO, Praha

16.10. 2014

9.00 – 17.00 h      Dni mobilnej robotiky
Miesto konania: pav. č. 1 – poschodie
Odborný garant: FEI STU v Bratislave

9.00 – 16.45 h      Konferencia „Elektrotechnika, informatika a telekomunikácie 2014“
Miesto konania: pav. č. 4 – Protokol
Odborný garant: FEI STU v Bratislave

10.00 – 13.00 h    „Panelová diskusia“
Miesto konania: pav. č. 3 – Programové centrum
Odborný garant: SEZ – KES

17.10. 2014 

9.00 – 17.00 h      Dni mobilnej robotiky
Miesto konania: pav. č. 1 – poschodie
Odborný garant: FEI STU v Bratislave

9.00 – 17.00 h      „Celoslovenské finále technickej súťaže mladých technikov“
Miesto konania: pav. č. 4 – Seminárna miestnosť
Odborný garant: Slovenská spoločnosť elektronikov Bratislava

10.00 – 13.00 h    „Seminár znalcov z oblastí elektrotechnických, informatických a energetických odborov“
Miesto konania: pav. č. 3 – Programové centrum
Odborný garant: FEI STU v Bratislave

Leave a Reply