Školní stavebnice Rohde & Schwarz ESK15R

Společnost Rohde & Schwarz uvádí na český trh stavebnici, určenou k výuce fyziky na základních a středních školách či v elektrotechnických kroužcích.

Školní stavebnice R&S ESK15R

Stavebnice je napájena z baterií, které jsou chráněny proti vybití.

Uspořádání stavebnice je přehledné a možná Vám trochu připomene oblíbený Logitronik nebo MEZ Elektronik. Jako vývody součástek se zde ale nepoužívají pružinky, nýbrž pin header konektory.

Školní stavebnice R&S ESK15R

Ke stavebnici je dodávána příručka se 40 podrobně popsanými pokusy:

 • Regulovaný zdroj napětí a voltmetr
 • Odpor a VA charakteristika rezistoru a žárovky
 • Zobrazení VA charakteristiky pomocí testeru součástek
 • Vnitřní odpor baterie
 • Potenciometr, Wheatstoneův můstek a jeho vyvážení
 • Nabíjení kondenzátoru – měření pomocí stopek
 • Nabíjení kondenzátoru – měření pomocí osciloskopu
 • Měření hystereze relé
 • Měření doby sepnutí relé
 • Kmitočtová a fázová charakteristika integračního článku
 • VA charakteristika diody – ruční měření
 • VA charakteristika Zenerovy diody, vykreslená osciloskopem
 • Princip zesílení bipolárního tranzistoru
 • Princip zesílení unipolárního tranzistoru
 • Výstupní charakteristiky tranzistoru, spínací režim
 • Zesilovač se společným emitorem
 • Invertující zesilovač
 • Neinvertující zesilovač
 • Součtový zesilovač
 • Komparátor s hysterezí
 • Stabilizátor napětí se Zenerovou diodou
 • Stabilizátor napětí s obvodem LM317
 • Zpětnovazební stabilizátor s tranzistory
 • Multivibrátor se dvěma tranzistory
 • Multivibrátor s operačním zesilovačem a proměnnou frekvencí
 • Wienův oscilátor
 • Převodní charakteristika logického obvodu řady 4000 a použití logické sondy
 • Funkce NAND
 • Funkce NOR
 • Funkce EXCLUSIVE-OR
 • Klopný obvod R-S
 • BCD kód a sedmisegmentový displej
 • Čítač – základní funkce
 • Čítač – dělička kmitočtu
 • Signalizace stavu hladiny
 • Indikace stavu baterie
 • Wagnerovo kladívko
 • Přerušovaná siréna
 • Generátor náhodného čísla 0 až 7

Součástí stavebnice jsou dva levné multimetry UT20B od výrobce UNI-T, propojovací kabely a kabely s BNC konektory pro připojení osciloskopu.

Cena stavebnice je 15 250 Kč bez DPH.

Leave a Reply