Robotický manuál

Online publikace pro seznámení a první kroky s robotickou stavebnicí Lego Mindstorms se základní kostkou EV3 a NXT. Teorie i jednoduché příklady.

Autorem je Mgr. Pavel Petrovič, Ph.D. Katedra aplikovanej informatiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzita Komenského v Bratislave.

Tato publikace má sloužit jako pomoc při vedení kroužků robotiky, které vznikly díky projektu, Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu Brno, Od studenta k vědci (CZ.1.07/1.1.16/02.0111). Robotické kroužky vznikly v jihomoravských školách v rámci podpory technického vzdělávání. Smyslem kroužků je příprava na robotickou soutěž Robotiáda a hlavně podnítit zájem studentů ZŠ o technické obory. Pro studenty je robotické LEGO dobrým výukovým prostředkem ať už z pohledu jednotlivých předmětů (např. fyzika a informatika), tak i z pohledu osobnostního rozvoje – práce a komunikace ve skupině, práce na dlouhodobém projektu, překonávání nesnází a neúspěchů, ale také radost ze splněného úkolu a dosažených cílů. Žáci si díky práci se stavebnicí zlepší své programovací schopnosti v praxi a okamžitě vidí výsledky své práce, což je pro žáky 2. stupně ZŠ velmi podstatné.

Manuál je koncipován jako pomoc učitelům k vedení kroužku a jejich tematické náplně. Publikaci jistě ocení každý učitel, neboť mu poskytuje možnost realizovat jednotlivé úlohy nejen v samotném kroužku, ale i v regulérních vyučovacích hodinách. Velkou výhodou jsou mezipředmětové vazby úkolů, které poskytují exkurz nejen do světa elektrotechniky a informatiky, ale i fyziky, matematiky, biologie, výtvarného umění, češtiny i prezentačních dovedností. V neposlední řadě pomáhá rozvíjet týmovou práci, tvůrčí přístupy k problému a hledání originálního řešení. Každá ze zde uvedených úloh sleduje různé pedagogické cíle, které lze za pomocí robota dosáhnout a se kterými si zkušený učitel hravě poradí. Manuál obsahuje zadání úloh a softwarové možnosti realizace.

Ke stažení.

Štítky:,

Leave a Reply