Snadné programování i pro děti

Pokud uvažujete, jak své dítě přivést k programování, vyzkoušejte si na měsíc zdarma Flowol 4. Jeho velká výhoda je, že programem můžete ovládat virtuální kolotoč, vláček a dalších 12 objektů (nazývané mimic). Tyto objekty ale také předávají informace programu. U kolotoče tak můžete například ovládat uzavření branky a její stav (zavřena – otevřena) kontrolovat programem.

prostředí Flowol 4

Ovládání objektů je zábavné a děti vidí konkrétně smysl programování. Správné „lumpy“ hned zajímá, jak moc se dá kolotoč roztočit a podobně.

Flowol je vizuální programovací prostředí, které umožňuje zaměřit se na logiku řešení a nezabývat se syntaxí jazyka. Ovládání je velmi intuitivní, program vytváříte tak, že na plochu přetahujete jednotlivé prvky a vytváříte z nich vývojový diagram. U prvků nastavíte jejich parametry (např. podmínku pro větvení programu, přiřazení hodnoty proměnné apod.).

Flowol 4 podporuje:

  • proměnné,
  • sekvence instrukcí,
  • větvení programu podle podmínek,
  • smyčky,
  • podprogramy,
  • více vláken,
  • přidávání popisků,
  • přehrávání zvuku a převod textu na řeč,
  • snímání vstupů v čase a zobrazení v grafu (datalogger),
  • krokování programu.

Kromě virtuálních objektů, můžete ale snadno programovat i reálná zařízení jako je např. Arduino, Fischertechnik Robo, Lego Dacta a mnoho dalších.

Flowol a Arduino

Na obrázku výše vidíte prostředí Flowol, kdy je k PC připojeno Arduino. Beží program blikání LED diody, která je připojena na pin 13 (Arduino Uno). Výstup 13 jsem si přejmenoval na LED. Kliknutím na „Click to Download“ (vpravo nahoře) se program uloží do Arduina. Vstupy Val 0 až Val 5 lze číst a zpracovávat programem. Hodnoty vstupů i výstupů můžete v reálném čase zobrazovat v grafu.

Flowol jako datalogger

Podrobné informace najdete v návodu (anglicky nebo španělsky).

Leave a Reply