Výukový systém Temex T-DIDACTIC

Systém T-DIDACTIC od české společnosti Temex je určen pro výuku studentů středních a vysokých škol v elektrotechnických předmětech. Je řešen jako otevřený a modulární, takže si lze vybírat jednotlivé moduly podle potřeb.

Temex T-DIDACTIT

Základem systému je elektronická měřící jednotka (ADDU), která ve spojení (přes USB) s počítačem a dodávaným software může pracovat jako tyto přístroje:

 • dvoukanálový digitální osciloskop,
 • generátor libovolných průběhů,
 • logický analyzátor,
 • generátor digitálních událostí,
 • dvoukanálový čítač.

Lze realizovat tato měření:

 • dvoukanálovým digitálním osciloskopem včetně zobrazení X-Y, fázorového a ve frekvenční oblasti,
 • generátor s jednokanálovým osciloskopem umožňuje vytváření libovolných průběhů periodických signálů,
 • frekvenční a fázové charakteristiky včetně zobrazení Nyquistova diagramu,
 • voltampérové charakteristiky,
 • generátor digitálních událostí a logický analyzátor umožňují generovat a zobrazovat 8 digitálních signálů,
 • dvoukanálový čítač s možností generovat zadanou frekvenci.

Měřící jednotku volně rozšiřují a doplňují samostatné moduly analogové a číslicové techniky, které mohou s měřící jednotkou spolupracovat nebo z nich lze vytvářet samostatná elektrotechnická zapojení. S výjimkou několika atypických modulů lze pro lepší komfort vložit až 8 modulů do tzv. šasi, které zároveň zajišťuje rozvod napájení 5 V. Moduly se mezi sebou propojují kabely.

Jako příklad jednoduchého modulu uvádím bipolární tranzistor.

modul tranzistoru

Jak vidíte z obrázku nebo ještě lépe v popisu modulu, tranzistor je chráněn rezistory proti poškození. Celý systém T-DIDACTIC má řadu ochran proti přepólování, zkratu apod.

Naopak velmi složitým modulem, určeným pro výuku automatizace, je např. Simatic S7-300.

modul Simatic S7-300

Jde o řídící systém společnosti Siemens, který je přizpůsoben pro výukové účely a připojení k systému T-DIDACTIC. Rozšiřuje tak jeho možnosti o nepřeberné množství funkcí, které tento průmyslový systém nabízí.

Podrobné informace k systému Temex T-DIDACTIC najdete v návodu k obsluze.

Leave a Reply