Časopisy o elektronice

Níže uvádíme průběžně aktualizovaný seznam českých a slovenských tištěných časopisů z oboru elektroniky. Tituly specializované na IT, elektroinstalaci a silnoproud zde neuvádíme. Předem děkujeme za vaše komentáře s připomínkami a opravami, zapracujeme je.

Audio VideoAudiovideo

Přestal vycházet v roce 2014.

Zaměření: audio, video, spotřební elektronika.

Měsíčník, který vám usnadní orientaci ve světě domácího kina, pomůže vám s výběrem audio – video a DVD komponentů, AV recieverů, AV procesorů, zesilovačů, reprosoustav pro domácí kino a poskytne vám přehled filmů, právě vycházejících na DVD. Každé číslo časopisu Video Domácí kino je navíc doplněno 32 stránkovou přílohou o aktuálních filmových a hudebních DVD novinkách.

AutomaAutoma

Zaměření: automatizace a související oblasti.

Odborný časopis pro automatizační techniku, měřicí a regulační techniku, komunikační techniku a průmyslovou informační techniku. Vychází v tištěné podobě a na internetu (v listovacím prohlížeči s možností stažení .pdf) vychází s měsíční periodou (s výjimkou letního dvojčísla).

A-Z ElektroA-Z Elektro

Zaměření: široké spektrum elektrotechniky převážně v průmyslu, komunikacích a dopravě.

Odborný časopis věnující se mnoha oblastem elektro. Nahlédněte do edičního plánu. Vychází v tištěné podobě a na internetu (v listovacím prohlížeči) s dvouměsíční periodou.

DPSDPS – Elektronika od A do Z

Zaměření: časopis svým zaměřením pokrývá celé spektrum oboru elektroniky.

Na svých stránkách se pravidelně věnuje aktuálním trendům ve vývoji elektroniky, novinkám v technologických postupech, výrobních zařízeních a materiálech. Přináší také informace o nových elektronických součástkách a zajímavých možnostech jejich použití, pravidelně se věnuje měřicí a testovací technice, stejně jako softwarovým nástrojům pro vývoj a výrobu elektronických zařízení.

V neposlední řadě přináší i ekonomické informace či pravidelně aktualizovaný kalendář odborných akcí pořádaných v České  republice i v zahraničí.

Časopis je dvouměsíčník a vychází jak v tištěné, tak elektronickém podobě. Čtenářům je distribuován formou předplatného a cíleně také odborné veřejnosti na významných domácích i zahraničních veletrzích, výstavách, konferencích a seminářích.

EEMEEM – Electronic Engineering Magazine

Zaměření: vývoj, výroba a aplikace elektroniky. Určeno pro odborníky a řídící pracovníky v oboru.

Přináší praktické informace, témata a trendy z oblasti vývoje, výroby a aplikace elektroniky v moderních odvětvích českého a slovenského průmyslu.

Stoprocentní oborové zaměření na elektronický průmysl, profesionální grafické a redakční zpracování, kvalitní typografický produkt a skutečná adresnost odborníkům a pracovníkům s rozhodujícími pravomocemi v tomto oboru vytváří z EEM platformu pro absolutně cílené předání informace stávajícím a budoucím zákazníkům.

HD WorldHD World

Zaměření: spotřební elektronika, HD (vysoké rozlišení) technologie a zařízení.

Čtenáři mají možnost seznámit se s nejnovějšími modely monitorů, televizí, kamer, projektorů, konzolí, přehrávačů, grafických karet s HD výstupem apod., ve kterých jsou použity nejnovější technologie umožňující vychutnat si kvalitu obrazu ve vysokém rozlišení. Časopis vychází čtvrtletně.

ChipChip

Zaměření: převážně IT ale s přesahem do dalších elektro oblastí.

Časopis nabízí na webu zdarma elektronický archiv starších čísel. Časopis vychází měsíčně v tištěné i digitální podobě.

Obraz a zvukObraz a zvuk

Přestal vycházet v roce 2013.

Zaměření: audiovizuální spotřební elektronika, technologie.

Rádi bychom časopisem oslovili jak dlouholeté zájemce o audiovizuální techniku, tak i lidi, kteří se s tímto oborem teprve seznamují. Rozhodně tedy pro četbu Obrazu a zvuku nebudete potřebovat mít u ruky otevřenou encyklopedii technických pojmů ani Google…

Praktická elektronika - RadioPraktická elektronika – Amatérské radio

Zaměření: radioamatérství, radiokomunikace.

Časopis s dlouholetou tradicí (od roku 1952), uznávaný odbornou veřejností. Vychází 12x do roka, je určen pro široký okruh lidí, zabývajících se elektronikou a radiotechnikou. Ocení ho začátečníci, pokročilí i profesionálové – vývojáři v těchto oborech. Jeho náplní jsou informace o novinkách, popisy nových obvodů, konstrukční články s kompletními návrhy desek s plošnými spoji a mechanickými řešeními, dále seriály věnující se teoretickým problémům v elektronice. Časopis má specializované rubriky pro práci s PC a Internetem, pro radioamatéry rubriku „rádio – historie“. Uvnitř časopisu je příloha s inzercí. Časopis je distribuován do celé České i Slovenské republiky.

RadioamatérRadioamatér

Zaměření: radioamatérství, radiokomunikace.

Od 1.1.2010 došlo ke sloučení časopisů Rádiožurnál a Radioamatér. Časopisy mají na 90 % stejný obsah. Rozdíl mezi Rádiožurnálem a Radioamatérem spočívá, kromě odlišného názvu, v zhruba 3-4 stranách klubových zpráv, kde Radioamatér uveřejňuje zprávy z Českého radioklubu a Rádiožurnál zprávy ze Slovenska. Ostatní obsah je stejný. Vychází 6x ročně.

RádiožurnálRádiožurnál SZR

Zaměření: radioamatérství, radiokomunikace.

Od 1.1.2010 došlo ke sloučení časopisů Rádiožurnál a Radioamatér. Časopisy mají na 90 % stejný obsah. Rozdíl mezi Rádiožurnálem a Radioamatérem spočívá, kromě odlišného názvu, v zhruba 3-4 stranách klubových zpráv, kde Radioamatér uveřejňuje zprávy z Českého radioklubu a Rádiožurnál zprávy ze Slovenska. Ostatní obsah je stejný. Vychází 6x ročně.

SAT & DVB-TSAT & DVB-T Magazín

Přestal vycházet v roce 2014.

Zaměření: digitální satelitní a pozemní televize a rozhlas.

Časopis SAT & DVB-T magazín vychází 1x měsíčně. Je zaměřen na příjem digitální satelitní a digitální pozemní televize a rozhlasu. Vedle odborných testů digitální techniky čtenář najde na 64 stranách technické a informativní články, celou řadu informací, příspěvky čtenářů, přehledy digitálních satelitních a pozemních programů, adresář firem v ČR/SR a další.

Sdělovací technikaSdělovací technika

Zaměření: široká oblast elektroniky s důrazem na sdělovací techniku.

Časopis vychází měsíčně a primárně je zaměřen na profesionály v oboru.

Slaboproudý obzorSlaboproudý obzor

Zaměření: celé spektrum oboru elektroniky.

Slaboproudý obzor je od doby svého vzniku recenzovaným odborným časopisem. Vychází 4x ročně a  je evidovaný v seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR. Tento seznam je schválený Radou pro výzkum a vývoj.

Stereo & VideoStereo&Video

Zaměření: spotřební elektronika.

Nejstarší, nejprestižnější a díky plnému členství v organizaci EISA i mezinárodně nejuznávanější český spotřebitelský měsíčník o spotřební elektronice.

T3 magazínT3

Přestal vycházet v roce 2013.

Zaměření: převážně novinky spotřební elektroniky.

Časopis pro širokou veřejnost se zájmem o nové technologie nejen z oboru spotřební elektroniky a IT. Vychází měsíčně.

TechnikaTechnika

Zaměření: automatizace, nové materiály, technologie a jejich aplikace ve všech oblastech techniky.

Cílovou skupinou jsou řídící pracovníci firem a organizací s technickým zaměřením, odborníci z praxe, zástupci akademické obce i studenti škol s technickým zaměřením. Vychází jednou za dva měsíce.

 

Comments
  1. Petr Zlámal
    • Admin

Leave a Reply