Rychlost paměťových karet Rychlost zápisu paměťové karty určuje, jak rychle jsou fotografie, sejmuté digitálním fotoaparátem, na kartu skutečně zapisovány. Prodlevy při