Pro vytváření atraktivních světelných efektů je využíváno setrvačnosti oka (anglicky POV, tj. persistence of vision), kdy obraz zůstává ještě nějaký čas